Dom > Novice > Vsebine
Čista uporaba premoga je dosegla izjemne rezultate
- Dec 12, 2018 -

V zadnjih letih se je hitrost čiste in učinkovite uporabe na strani povpraševanja na Kitajskem pospešila. Kot "glavna sila" porabe premoga termoenergetska industrija pospešuje promocijo in uporabo tehnologije z zelo nizkimi emisijami v termoelektrarnah na premog. Po tehnični preobrazbi ultravisokih emisij premogovnih elektrarn so glavni kazalniki emisij v ozračju, kot so dim, žveplov dioksid in dušikovi oksidi, nižji od emisijskih standardov za elektrarne na zemeljski plin.

Po podatkih državne energetske uprave je bilo v državi zaključenih 580 milijonov kilovatov tehnične transformacije premogovnih elektrarn z nizkimi emisijami, kar presega cilj načrta za transformacijo elektrarn z zelo nizkimi emisijami; do leta 2020 bo celotna država zaključila ultra-nizko emisijo elektrarn na premog, da bi dosegla čisto proizvodnjo električne energije.  

Z vidika čistega ogrevanja je uspešna popularizacija visoko učinkovitega industrijskega kotlovskega sistema s premogovljenim premogom dosegla tudi izjemne rezultate. Po ugotovitvah ustreznih državnih agencij so toplotni izkoristki in emisijski indeksi visokoučinkovitih kotlov na premogov premog primerljivi s tistimi za kotle na zemeljski plin, še posebej, če je zgorevanje visoko učinkovitega prahu premoga zadostno, še bolj okolju prijazno kot kotli na zemeljski plin. Še pomembneje je, da je strošek nabave goriva na enoto kalorične vrednosti visoko učinkovitih kotlov na premogovni prah le približno tretjina kot pri kotlih na zemeljski plin.

Trenutno se mora naša država še naprej zanašati na znanstvene in tehnološke inovacije, spodbujati ključne tehnološke raziskave, razvoj opreme in popularizacijo in uporabo novih tehnologij ter dvigniti čisto in učinkovito uporabo premoga na novo raven in doseči novo raven.